Jäseneksi

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä asianmukaisen koulutuksen omaava yksilöpsykoterapeutti, joka tekee lasten ja nuorten kanssa psykoanalyyttistä psykoterapiaa. Myös psykoanalyyttisessä lasten- ja nuorisopsykoterapeutti koulutuksessa olevat henkilöt voidaan hyväksyä jäseneksi. Jäsenyyttä tulee anoa hallitukselta, jolla on oikeus myös hylätä anomus. Jäseneksi hyväksyminen edellyttää hallituksen yksimielistä päätöstä. Jäsenyyshakemukset osoitetaan puheenjohtajalle tai sihteerille.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä esim. ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.  Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen sääntöjen ja tarkoitusten vastaisesti. Jäsenen erottaminen edellyttää hallituksen yksimielistä päätöstä erottamisesta.

Yhdistyksen jäsenen tulee maksaa vuotuinen jäsenmaksun. Vuosikokous päättää jäsenmaksun suuruudesta. Jäsen, joka kahtena perättäisenä vuotena jättää jäsenmaksun maksamatta katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.